Nová Zelená úsporám

Dotační program Nová Zelená úsporám

Příjemcem dotace Nová zelená úsporám může být fyzická i právnická osoba, která musí být vlastníkem nebo stavebníkem rodinného domu.

Máte kotel na tuhá paliva, který chcete vyměnit?

Přečtěte si více o Kotlíkové dotaci, která je pro vás výhodnější.

Na co lze dotaci získat

Zelená úsporám má několik oblastí. Jako výrobce tepelných čerpadel máme zájem na oblasti C, ale můžeme vám pomoci i s A a B.

A. Zateplení, výměna oken (Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů)

 • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována dílčí i komplexní opatření

B. Stavby pasivních domů (Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností)

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Výměna kotlů, instalace solárních systémů (Efektivní využití zdrojů energie)

 • Dotace na výměnu kotle na tuhá paliva je  pouze v rámci “Kotlíkových dotací
 • podpora výměny elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • podpora na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • podpora na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Kolik mohu na dotacích získat

Chcete zvýšit výši dotace zkombinujte při vašem návrhu nebo realizaci více energetických opatření najednou. Pro lepší představu se podívejte, jak mohou energetická opatření vypadat.

Zpracování posudku pro změnu zdroje tepla (max. 5 000 Kč)
100%

Výměna kotle současně se zateplením domu

Podle našich zkušeností se jedná o nejčastěji využívanou kombinaci u nás ve firmě HOTJET CZ s.r.o., v případě čerpání dotace Nová Zelená úsporám ve výzvě 2015. Kombinace tepelného čerpadla současně se zateplením domu nebo jeho částí, je výbornou investicí pro váš dům .

 1. Tepelné čerpadlo vzduch-voda (max. dotace 50 %)… 75 000 Kč
 2. Tepelné čerpadlo země-voda a voda-voda (max. dotace 50 %)… 100 000 Kč

Pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

 1. Tepelné čerpadlo vzduch-voda (max. dotace 55 %)… 82 500 Kč
 2. Tepelné čerpadlo země-voda a voda-voda (max. dotace 55 %)… 110 000 Kč

Výměna kotle bez zateplení domu

Jedná se základní energetické opatření, kdy je provedena výměna starého kotle za tepelné čerpadlo. Vybereme vám vhodné tepelné čerpadlo na základě technologie, energetické náročnosti a typu použití (vnitřní, vnější umístění tepelného čerpadla). Zvolte výměnu za tepelné čerpadlo a topte levněji.

 1. Tepelné čerpadlo vzduch-voda (max. dotace 50 %)… 60 000 Kč
 2. Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda (max. dotace 50 %)… 82 500 Kč

Pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

 1. Tepelné čerpadlo vzduch-voda (max. dotace 55 %)… 66 000 Kč
 2. Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda (max. dotace 55 %)… 88 000 Kč

Solární systém

Energeticky nejúspornější kombinace energetických opatření pro váš dům. V kombinaci s tepleným čerpadlem, zateplením budovy a solárním systémem dosáhnete efektivního snížení nákladu na vytápění.

 1. Solární systém pro přípravu teplé vody (max. dotace 50 %)… 35 000 Kč
 2. Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění (max. dotace 50 %)… 50 000 Kč

 Jestli nechcete studovat spoustu materiálů o dotacích,
je nejrychlejší cestou k cíli
vyplnit jednoduchý nezávazný dotazník

Chcete čerpat dotace
a máte kotel na tuhá paliva?