Kotlíková dotace

Získejte následující výhody

1
2
3
4
Vybereme vám vhodné tepelné čerpadlo českého výrobce HOTJET.
Zajistíme nutné dokumenty, žádosti a další byrokratické nutnosti.
Zajistíme vám vhodnou montážní firmu z vašeho okolí.
Pomůžeme vám také s financemi na překlenutí nebo doplnění chybějících fiannčních prostředků.

Výhody jsou platné pouze při vyřízení dotací přes nás a výběru tepelného čerpadla z našeho sortimentu.

Základní podmínky

 1. Jste fyzická osoba, která má dům určený pro bydlení nebo bytový dům s maximálním počtem 3 bytových jednotek. Jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem. Musíte mít souhlas ostatních vlastníků.
 2. Máte kotel na pevná paliva s ručním přikládáním. Máte jiný hlavní zdroj tepla? Mrkněte na dotace Zelená úsporám
 3. Provedu nebo jsem již realizoval tzv. „mikro” opatření na snížení tepelných ztrát, které vám navrhne specialista. Toho můžeme zajistit my, připadně si jej můžete vybrat ze seznamu na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Nejjednodušší mikroopatření může být: „Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří.”

Seznam mikro opatření?

 • Zateplení střechy nebo půdních prostor
 • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 • Oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)
 • Dílčí výměna oken
 • Výměna vstupních nebo balkonových dveří
 • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří

Výše finanční podpory

Výše podpory na tepelné čerpadlo je minimálně 80% z částky vynaložené podle odstavce – na co dotaci získat. Minimálně 80% píšeme, protože jsou stanovené prioritní oblasti, kde pomocí dotace Evropské unie lze zvýšit podporu o 5 %. Podrobný seznam obcí spadající do těchto oblastí naleznete v aktuálních výzvách krajů a obcí.

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následující hranicí:

 1. 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
 2. 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
 3. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu).

Na co lze dotaci získat

Především na dodávku a instalaci tepelného čerpadla a případně akumulační nádrže. Maximální výše výdajů je stanovena ve výši 150 000 Kč z této částky mohou náklady na mikroopatření tvořit max. 20 000 Kč.

 1. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle, tepelného čerpadla, solární termické soustavy
 2. stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem; vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění
 3. náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu)
 4. náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (předkládá se pouze v případě nerealizace „mikro“ energetického opatření, výsledkem musí být třída „C“ nebo lepší)
 5. stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací „mikro“ energetických opatření (lze provádět i svépomocí – v tomto případě je způsobilým výdajem pouze materiál)
 6. projektová dokumentace (není povinná)

Pro vyhotovení PENB nebo mikro energetického posouzení

Vyplňte formulář zde

 Jestli nechcete studovat spoustu materiálů o dotacích,
je nejrychlejší cestou k cíli
vyplnit jednoduchý nezávazný dotazník

Chcete čerpat dotace
a nemáte kotel na tuhá paliva?