Kotlíková dotace

Získejte následující výhody

1
2
3
4
Navrhneme vám vhodné tepelné čerpadlo.
Zajistíme nutné dokumenty, žádosti a další byrokratické nutnosti.
Zajistíme vám vhodnou montážní firmu z vašeho okolí.
Pomůžeme vám také s financemi na překlenutí nebo doplnění chybějících fiannčních prostředků.

Výhody jsou platné pouze při vyřízení dotací přes nás a výběru tepelného čerpadla z našeho sortimentu.

Základní podmínky

  1. Jste fyzická osoba, která má dům určený pro bydlení nebo bytový dům s maximálním počtem 3 bytových jednotek. Jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem. Musíte mít souhlas ostatních vlastníků.
  2. Máte kotel na pevná paliva s ručním přikládáním. Máte jiný hlavní zdroj tepla? Mrkněte na dotace Zelená úsporám

Výše finanční podpory

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]Výše podpory na tepelné čerpadlo je minimálně 80% z částky vynaložené podle odstavce – na co dotaci získat. Minimálně 80% píšeme, protože jsou stanovené prioritní oblasti, kde pomocí dotace Evropské unie lze zvýšit podporu o 5 %. Podrobný seznam obcí spadající do těchto oblastí naleznete v aktuálních výzvách krajů a obcí.[/vc_column_text][vc_empty_space height="16px"][vc_column_text]Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následující hranicí:[/vc_column_text][vc_empty_space height="16px"][ordered_list]
  1. 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
  2. 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
  3. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu).

Na co lze dotaci získat

Především na dodávku a instalaci tepelného čerpadla a případně akumulační nádrže. Maximální výše výdajů je stanovena ve výši 150 000 Kč.

  1. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle, tepelného čerpadla, solární termické soustavy
  2. stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem; vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění
  3. náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu)
  4. projektová dokumentace (není povinná)

Chcete čerpat dotace
a nemáte kotel na tuhá paliva?

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM